1 1 f. [LC] [FS] Consideració que indueix a una creença, que la confirma, que mou a una determinació.
1 2 f. [LC] Allò que explica, fa entenedora, justifica, alguna cosa