[LC] Que té una constitució forta, vigorosa. Un home robust.
[LC] per ext. Una complexió robusta. Un enginy robust. Un estil robust. Una fe robusta.