f. [LC] Qualitat de sobirà. La sobirania del rei.
3 f. [PO] Qualitat del poder polític d’un estat o d’un organisme que no és sotmès a cap altre poder.