adj. [LC] Essencial a la vida d’un individu o d’una col·lectivitat.