A cop fred una resposta possible seria no, però la pregunta també ens proposa en la mateixa direcció temporal, un, o un doble sentit, o un procés de causa i efecte en els dos sentits.

Són dos conceptes  força rellevants, que defineixen  l’essència de la persona, per la seva influència en l’activitat vital de cadascun de nosaltres, ja que la nostra activitat i l’impacte genera són el que veritablement mostra el nostra natura.

Seguiré ampliant aquest conceptes des del meu humil coneixement.