UNA LLICÓ DE FREUD
Mai no podem deslliurar-nos del passat
Els seus espectre ens esguarden i apareixen sobtadament en els moments més insospitats, ocults en no se sap quantes màscares.

LLEGIR FREUD ÉS INQUIETANT
Ja no som amos de casa nostra.
Ja no controlem les nostres vides.
Ja no sabem qui som.
Ja no sabem què sabem.
En mi hi ha presència sinistra que determina el meu ésser en el món, una presència que desconec, una presència que no vull conèixer.

*Joan Carles Melich / La lectura coma pregària. Fragments filosòfics I/ pag.: 102