SANT ROSARI

PEL SENYAL DE LA SANTA CREU
V. Obriu-me els llavis, Senyor. R. I proclamaré la vostra lloança.
OFERIMENT:
Senyor Déu nostre, dirigiu i encamineu tots els nostres pensaments, paraules i obres a major honra i glòria vostra. I vós, Verge Santíssima, obtingueu del vostre Fill que amb tota atenció i devoció que puguem dir el vostre Santíssim Rosari, el qual us oferim per l’exaltació de la santa Fe catòlica, per les nostres necessitats espirituals i temporals, i pel bé i sufragi dels vius i difunts que siguin més del vostre grat i de la nostra principal obligació.
SÍMBOL DELS APOSTÒLS
Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra; i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre;
El qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant, nasqué de Maria Verge;
Patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat i davallà als inferns.
Ressuscità al tercer dia d’entre els morts; se’n pujà al cel, on seu a la dreta de Déu Pare totpoderós; i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant; la santa Mare Església Catòlica, apostòlica i romana.
La comunió dels sants; la remissió dels pecats.
La resurrecció de la carn i la vida perdurable.
Amén.

Parenostre+3 Avemaria+Glòria

MISTERIS
Lectura i reflexió
Parenostre+10 Avemaria+Glòria+Oració de Fàtima

MISTERIS DE GOIG
1. L’encarnació del Fill de Déu
L’àngel li digué: No tinguis por, Maria. Déu t’ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús… Maria va dir:
Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules. I l’àngel es va retirar. (Cf. Lc 1, 26-38)
2. Maria visita la seva cosina Elisabet
Quan Elisabet sentí la salutació de Maria, l’infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. I cridà amb totes les forces:
Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes!…
Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà! (Cf. Lc 1, 39-45)
3-El naixement de Jesús a Betlem
L’àngel digué als pastors:
No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. (Cf. Lc 2, 1-19)
4. La presentació de Jesús al temple
Simeó prengué l’Infant en braços i beneí Déu dient: Ara, Senyor, deixa que el teu servent se’n vagi en pau, com li havies promès… Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d’altres s’aixequin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l’ànima. (Cf. Lc 2, 22-35)
5. Jesús perdut i trobat al temple
Al cap de tres dies el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la Llei. En veure’l allà, la seva mare li digué: Fill meu, per què t’has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia. Ell els respongué: Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d’estar a casa del meu Pare? (Cf. Lc 2, 41-52)
MISTERIS DE DOLOR
1. L’oració de Jesús a l’hort de Getsemaní
Llavors Jesús digué: Sento a l’ànima una tristor de mort. Quedeu-vos aquí i vetlleu amb mi. S’avançà un tros enllà, es prosternà amb el front a terra i pregava dient: «Pare meu, si és possible, que aquesta copa s’allunyi de mi. Però que no es faci com jo vull, sinó com tu vols». (Cf. Mt 26, 36-46)
2. Els assots a Jesús lligat a la columna
Pilat els deia: Però quin mal ha fet? Ells cridaren encara més fort: Crucifica’l!
Pilat, volent acontentar la gent, els deixà lliure Barrabàs i va entregar Jesús, després de fer-lo assotar, perquè fos crucificat. (Cf. Mc 15, 12-15)
3. La coronació d’espines
Els soldats es van endur Jesús dins el pretori i reuniren al seu voltant tota la cohort. El van despullar, el cobriren amb una capa de color escarlata i li posaren al cap una corona d’espines i a la mà dreta una canya. S’agenollaven al seu davant i l’escarnien dient: Salve, rei dels jueus! (Cf. Mt 27, 27-31)
4. Jesús, amb la creu al coll, camí del Calvari
Jesús, portant-se ell mateix la creu, va sortir cap a l’indret anomenat «Lloc de la calavera». Allà el crucificaren. Pilat va fer escriure un rètol i el féu posar a la creu. Hi havia escrit: «Jesús de Natzaret, el rei dels jueus». (Cf. Jn 19, 17-19)
5. La crucifixió i mort del Senyor
Jesús veient la seva mare i, al costat d’ella, el deixeble que ell estimava, digué: Dona, aquí tens el teu fill. Després digué al deixeble: Aquí tens la teva mare. Tot seguit Jesús va dir: Tinc set… Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir: Tot s’ha complert. Llavors inclinà el cap i va lliurar l’esperit. (Cf. Jn 19, 26-30)
MISTERIS DE GLÒRIA
1. La resurrecció del Fill de Déu
Els àngels els digueren: Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí: ha ressuscitat. Recordeu què us va dir quan encara era a Galilea. Elles van recordar les paraules de Jesús. Llavors se’n tornaren del sepulcre i van anunciar tot això als Onze i als altres. (Cf. Lc 24, 1-9)
2. L’ascensió de Jesús al Cel
Jesús els digué: «Quan l’Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra. Quan hagué dit això, es va enlairar davant d’ells; un núvol se l’endugué, i el deixaren de veure». (Cf. Ac 1, 8-11)
3. La vinguda de l’Esperit Sant
La diada de la Pentecosta, els deixebles es trobaven reunits tots junts. Llavors se’ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen i es posaven sobre cada un d’ells. Tots van quedar plens de l’Esperit Sant. (Cf. Hech 2, 1-6)
4. L’assumpció de Maria al Cel
Aleshores es va obrir el temple de Déu que hi ha al cel. Llavors aparegué una dona que tenia el sol per vestit, amb la lluna sota els peus, i duia al cap una corona de dotze estrelles. (Cf. Ap. 11, 19–12, 1-10)
5. La coronació de Maria com a reina i senyora de cels i terra
Entra la princesa tota radiant, el seu vestit és de brocats d’or. Guarnida amb brodats és conduïda al rei: l’acompanya el seguici de donzelles amigues. Conduïdes entre cants de festa, entren al palau del rei. (Cf. Sal 45, 14-16)
MISTERIS DE LLUM
1. El baptisme de Jesús al riu Jordà
Jesús es va presentar a Joan, vora el Jordà, a fer-se batejar per ell. Un cop batejat, Jesús sortí de l’aigua. Davant d’ell el cel s’obrí, i Jesús veié l’Esperit de Déu que baixava com un colom i venia damunt d’ell.
I una veu digué des del cel: Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut. (Cf. Mt 3, 13-17)
2. Jesús en les noces de Canà
La mare de Jesús li diu: No tenen vi. Jesús li respon: Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora. La seva mare diu als servidors: Feu tot el que ell us digui… Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. (Cf. Jn 2, 1-11)
3. Anunci del Regne i invitació a la conversió
Jesús començà a predicar. Deia: Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop… Jesús recorria tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del Regne i guarint entre el poble malalties i xacres de tota mena. (Cf. Mt, 4, 17.23)
4. La transfiguració del Senyor
Jesús es transfigurà davant d’ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum… Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós, i una veu digué des del núvol: Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo. (Cf. Mt 17, 1-9)
5. La institució de l’Eucaristia
Jesús prengué el pa, i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial». I havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient: «Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu això, que és el meu memorial». (Cf. I Cor 11, 23-26)
LLETANIES I CONCLUSIÓ DEL SANT ROSARI
V. Senyor, tingueu pietat. R. Senyor tingueu pietat.
V. Crist, tingueu pietat. R. Crist, tingueu pietat.
V. Senyor, tingueu pietat. R. Senyor, tingueu pietat.
V. Crist, oïu-nos. R. Crist, oïu-nos.
V. Crist, escolteu-nos. R. Crist, escolteu-nos.
V. Déu, Pare celestial. R. Tingueu pietat de nosaltres.
V. Déu, Fill redemptor del món R. Tingueu pietat de nosaltres.
V. Déu, Esperit Sant R. Tingueu pietat de nosaltres.
V. Trinitat Santa, un sol Déu R. Tingueu pietat de nosaltres.
Santa Maria R. Pregueu per nosaltres.
Arca de l’aliança-Auxili dels cristians-Casa daurada-Causa de la nostra alegria-Consoladora dels afligits-Estel del matí-Mare admirable-Mare amable-Mare castíssima-Mare de l’Església-Mare de la divina gràcia-Mare del bon consell-Mare del Creador-Mare del Crist-Mare del Salvador-Mare immaculada-Mare puríssima-Mare sense corrupció-Mare virginal-Mirall de justícia-Porta del cel-Refugi dels pecadors-Reina al cel assumpta-Reina concebuda sens pecat original-Reina de la pau-Reina de les famílies-Reina de les verges-Reina de tots els sants-Reina del sacratíssim Rosari-Reina dels àngels-Reina dels apòstols-Reina dels confessors-Reina dels màrtirs-Reina dels patriarques-Reina dels profetes-Rosa mística-Salut dels malalts-Santa Mare de Déu-Santa Verge de les Verges-Seu de la saviesa-Torre de David-Torre de marfil-Vas espiritual-Vas honorable-Vas insigne de devoció-Verge clement-Verge fidel-Verge potent-Verge predicable-Verge prudentíssima-Verge venerable.
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. R. Perdoneu-nos, Senyor.
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. R. Escolteu-nos, Senyor.
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. R.Tingueu.pietat.de nosaltres.
Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu. R.Perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.
SALVE
Déu vos salve Maria, Reina i Mare de misericòrdia, vida, dolcesa i esperança nostra.
Déu vos salve, a vós cridem els desterrats fills d’Eva; a vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes.
Ara doncs, advocada nostra, eixos ulls vostres, tan misericordiosos, gireu-los envers nosaltres; i després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre sant ventre.
Oh clementíssima, Oh pietosa, oh dolça sempre Verge Maria!
Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, perquè siguem dignes de les promeses del nostre Senyor Jesucrist. Amén.
ORACIÓ FINAL
Concediu, Senyor Déu, als vostres servents que frueixin de salut perpètua en l’ànima i en el cos; i que per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara, alliberats de tristesa, i gaudeixin després l’alegria eterna del cel. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.
PER LA SENYAL DE LA SANTA CREU
En nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, Amén

PARENOSTRE
Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci’s la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui;
i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació; ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.
DEU VOS SALVE MARIA
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós;
beneita sou Vós entre totes les dones i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort.
Amén
GLÒRIA
Glòria al Pare, glòria al Fill i glòria a l’Esperit Sant. Com era en un principi, és ara i serà sempre pel segles dels segles, Amén.
ORACIÓ DE FÀTIMA
Oh, Jesús meu, perdona els nostres pecats, lliure’ns del foc de l’infer, i lleva al cel a totes les ànimes especialment les més necessitades de la teva misericòrdia