Crec que definir amb claredat termes que utilitzem en el llenguatge comú, i que s’utilitzen en publicacions i  en texts constitucionals, i que poden donar lloc a malentesos degut a la manca d’un primer acord per a una interpretació comuna,  com la que plantejo en aquest Blog.

Són, al meu parer, termes rellevants per la comprensió del perquè i del contingut de la proposta de constitució que presento. El seu significat el he extret del DIEG2, i en negreta he ressaltat l’accepció més escaient al sentit en que les he utilitzat en la seva redacció.

Són el següents:

nació

f. [LC] [PO] [DR] Comunitat de persones que participen d’un sentiment d’identitat col·lectiva singular, a partir d’una sèrie de característiques compartides en el camp cultural, jurídic, lingüístic o altre.
f. [PO] Organització política d’una comunitat amb identitat nacional.
[PO] nació proletària País mancat de primeres matèries i, doncs, de recursos econòmics, però amb un excés de mà d’obra

pais

m. [LC] [GG] Territori d’una nació, d’un poble. Catalunya és un país muntanyós. Els països estrangers. Són gent d’un altre país. Descobrir nous països. Tractar una província com a país conquistat.
m. [LC] Contrada 1 . Vins del país.
[LC] país de cucanya Xauxa .
m. [LC] [AR] En un ventall, el tros de tela o de paper pintat sostingut per les barnilles.

poble

m. [LC] [AD] [AN] Conjunt dels habitants d’un territori, d’un país, units per vincles socials i polítics i per una identitat cultural comuna forjada històricament. El poble català. El poble francès.
m. [LC] Conjunt dels habitants d’una ciutat, d’una vila, etc. Tot el poble ha participat en l’organització de la festa.
[LC] [RE] el poble cristià El conjunt dels cristians.
[RE] el poble sant El poble elegit de Déu, els jueus.
m. [LC] [AD] Població petita, especialment que no és ciutat ni vila. El poble de Gisclareny. És un poble de mala mort.
m. [LC] [AN] Conjunt de ciutadans que constitueixen les classes socials no dominants. Gent del poble. La revolta del poble contra el poder de la burgesia.
[LC] [HIH] baix poble [o poble menut] El grup més baix en l’estratificació social.

territori

m. [LC] [DR] [AD] Extensió de terra que forma una circumscripció política i administrativa. Això va passar en territori portuguès. Violació d’un territori. Territori nacional, internacional. Territori autònom.
m. [GG] [AD] Superfície de terra subjecta a una determinada qualificació en la planificació urbanística. Territori urbanístic, urbà.
m. [GG] Porció de la superfície terrestre subjecta a apropiació per un grup d’individus a fi de portar a terme qualsevol activitat

generalitat

f. [LC] Qualitat de general. La generalitat d’una proposició.
f. [LC] Idea general, vaga, poc precisa. Respongué amb quatre generalitats.
f. [LC] El més gran nombre. La generalitat de les dones pensa així.
f. [LC] [DR] Al Principat de Catalunya i al País Valencià, òrgan del govern autònom. La Generalitat de Catalunya fou restablerta l’any 1931.
f. [HIH] Delegació permanent de les Corts al Principat de Catalunya i als regnes de València i d’Aragó des de la segona meitat del segle xiv.
f. pl. [HIH] Dret de bolla i d’entrades i eixides de les generalitats de Catalunya, de València i d’Aragó.