Segona aproximació a l’origen

En aquesta entrada presento una altra visió del nostre origen des del punt de vista científic, i que ens defineix com <nano-compostos químics>s del que s’entén per Univers. Visió que no aporta totes les respostes, però permet acumular coneixement, que tal vegada genera noves preguntes.
Recomano visualitzar les següents series emeses que aporten informació rellevant al tema, la primera va ser presentada por Carl Sagan, Cosmos: un viatge personal-1980, que es considerada una fita en la història dels documentals. Una mena de continuació d’aquesta és Cosmos: A Spacetime Odyssey-2014, presentada per Neil de Grasse Tyson molt recomanable.

La tercera proposada és The Beginning and End of the Universe-2016, on el professor Jim Al-Khallili analitza la fita intel·lectual i científica més important de la humanitat: resoldre els misteris del origen i la dinàmica del univers. I per finalitzar The Code-2011, on el matemàtic Marcus de Sautony, ens presenta números , patrons i símbols, codis que son claus para entendre l’univers.

<La taula periòdica és una representació esquemàtica mitjançant la disposició en una graella o taula dels elements químics, ordenats per nombre atòmic creixent i de forma que s’hi reflecteix la llei periòdica formulada per Dimitri Mendeléiev, això és, la semblança dels elements químics cada cert nombre de nombres atòmics.
D’aquesta manera, s’agrupen els elements en:
4 blocs segons les seves configuracions electròniques (bloc s, bloc p, bloc d i bloc f),
7 períodes (fileres),
18 grups o famílies (columnes), amb propietats físiques i químiques molt similars (per exemple: grup dels halògens, grup dels gasos nobles…),
10 sèries o grups d’elements amb propietats semblants però més generals que les famílies>.

Així doncs, tota la matèria visible del univers que és va generar desprès del Big Bang és el conjunt d’elements químics que aïllada o agregadament constitueixen la matèria de l’univers, i la nostra “matèria vital”, i fins i tot la “nostra consciència”.